Financial news

Jan 27, 2023

Proposal for a restructuring plan

The board of directors of DOF ASA has decided to submit a proposal for a restructuring plan...

Read more
Jan 27, 2023

Forslag til rekonstruksjonsplan

Styret i DOF ASA har besluttet å oversende forslag til rekonstruksjonsplan til rekonstruktøren og konsernets...

Read more
Dec 21, 2022

DOF Subsea awarded construction support contract in Malaysia

DOF Subsea Asia Pacific Pte Ltd has been awarded a contract to provide construction support for riser and spool installation...

Read more
Dec 15, 2022

LETTER FROM THE FINANCIAL CREDITORS

The board of directors of the subsidiaries of DOF ASA has received a new letter from the financial creditors of the DOF Group...

Read more
Dec 14, 2022

DOF ASA – MINUTES FROM THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Reference is made to DOF ASA's previous announcements on 23 November 2022 and 9 December 2022...

Read more
Dec 2, 2022

DOF ASA: Petition for Reconstruction

Reference is made to DOF ASA's (the "Company" or "DOF" and together with its subsidiaries the "Group") previous announcements...

Read more
Dec 2, 2022

DOF ASA: Begjæring om Rekonstruksjon

Det vises til DOF ASAs ("Selskapet" eller "DOF", og sammen med datterselskapene, "Gruppen") tidligere...

Read more
Nov 30, 2022

DOF ASA AND DOF SUBSEA AS: FURTHER EXTENSION OF STANDSTILL PERIOD

Reference is made to the resolutions adopted in the bondholders' meetings in DOF Subsea AS...

Read more
Nov 28, 2022

DOF Contract and Fleet update

DOF Group is pleased to announce multiple new contracts in Atlantic region...

Read more
Nov 23, 2022

DOF ASA: INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Det vises til kunngjøring fra DOF ASA ("Selskapet") 17. november 2022 vedrørende krav...

Read more
Nov 23, 2022

DOF ASA: NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Reference is made to the announcement made by DOF ASA (the "Company") on 17 November 2022...

Read more
Nov 17, 2022

DOF ASA: KRAV OM NY EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING OG NYTT BREV FRA SELSKAPETS FINANSIELLE KREDITORER

Styret vil innkalle til ekstraordinær generalforsamling som vil bli avholdt senest 14. desember 2022...

Read more
Nov 17, 2022

DOF ASA: REQUEST FOR NEW EXTRAORDINARY GENERAL MEETING AND NEW LETTER FROM THE FINANCIAL CREDITORS

The board of directors will convene an EGM to be held no later than 14 December 2022....

Read more
Nov 11, 2022

DOF ASA: MINUTES FROM EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Reference is made to the extraordinary general meeting (the "EGM") in DOF ASA held today...

Read more
Nov 11, 2022

DOF ASA: EXTRAORDINARY GENERAL MEETING VOTED AGAINST THE PROPOSED CONSENSUAL RESTRUCTURING

Reference is made to the notice of the extraordinary general meeting...

Read more
Nov 7, 2022

RESULT FROM BONDHOLDERS' MEETINGS IN DOF SUBSEA AS – APPROVAL OF RESTRUCTURING AND ALTERNATVE IMPLEMENTATION STEPS

Reference is made to the previous announcement on 24 October 2022 regarding summons...

Read more
Nov 3, 2022

DOF ASA: EXTRAORDINARY GENERAL MEETING ON 11 NOVEMBER 2022

Read more
Nov 3, 2022

DOF ASA: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 11. NOVEMBER 2022

Det vises til børsmeldingen fra DOF ASA ("DOF" og sammen med sine datterselskaper, "Gruppen")...

Read more
Oct 27, 2022

Financial Report 3rd quarter 2022 for DOF Subsea AS

The Group’s operating revenue for the 3rd quarter (management reporting) was NOK 2,210 million...

Read more
Oct 26, 2022

Contract awards DOF Group

The DOF Group is pleased to announce extension of a contract in Brazil and new contracts in West-Africa and in the North Sea...

Read more
Oct 24, 2022

SUMMONS TO BONDHOLDERS' MEETINGS IN DOF SUBSEA AS – APPROVAL OF RESTRUCTURING AND ALTERNATVE IMPLEMENTATION STEPS

Reference is made to the resolutions adopted in the bondholders' meetings in DOF Subsea AS' three bond loans...

Read more
Oct 21, 2022

DOF ASA: NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING AND NEW LONG STOP DATE FOR THE RESTRUCTURING AGREEMENT

Read more
Oct 21, 2022

DOF Subsea awarded MPSV Contracts in Guyana

DOF Subsea is pleased to announce the award of a 3-year contract for two vessels with Esso Exploration & Production Guyana Limit...

Read more
Oct 13, 2022

UPDATE ON RESTRUCTURING PROCESS

DOF is pleased to report that the Group has continued support from its financial creditors and largest shareholder...

Read more
Oct 13, 2022

OPPDATERING PÅ RESTRUKTURERINGSPROSESSEN

DOF er tilfreds med å kunne meddele at Gruppen fortsatt har støtte fra sine finansielle kreditorer og sin største aksjonær...

Read more
Sep 30, 2022

DOF ASA AND DOF SUBSEA AS: RESULT FROM BONDHOLDERS' MEETINGS - FURTHER EXTENSION OF STANDSTILL PERIOD

Read more
Sep 30, 2022

DOF SUBSEA awarded multiple contracts in the Gulf of Mexico

DOF Subsea USA is pleased to announce the award of multiple contracts in the Gulf of Mexico.

Read more
Sep 30, 2022

DOF Subsea contract awards in Atlantic region

DOF Subsea is pleased to announce multiple new project awards and a contract extension in the Atlantic region.

Read more
Sep 16, 2022

SUMMONS TO BONDHOLDERS' MEETINGS IN DOF SUBSEA AS - REQUEST TO FURTER EXTEND STANDSTILL PERIOD

Read more
Aug 25, 2022

Financial Report 2nd quarter 2022 for DOF Subsea AS

Please see enclosed the 2nd quarter 2022 Financial Report.

Read more