DOF ASA: INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Det vises til kunngjøring fra DOF ASA ("Selskapet") 17. november 2022 vedrørende krav om innkalling til ekstraordinær generalforsamling ("EGF") etter allmennaksjeloven § 5-7(2), som skal avholdes for å behandle forslag om å velge nytt styre i Selskapet.

Generalforsamlingen vil bli avholdt onsdag 14. desember 2022 kl. 12:00 som et elektronisk møte. Aksjonærer som ønsker å delta og stemme i EGF må være registrert med en brukerprofil i møteportalen Orgbrain (www.orgbrain.no) eller sende inn fullmakt til Selskapet innen kl. 12:00 den 9. desember 2022. Informasjon om deltakelse og registrering er inkludert i innkallingen vedlagt denne kunngjøringen og også tilgjengelig på selskapets nettside www.dof.com. Ytterligere informasjon om den elektroniske deltakelsen vil bli publisert på selskapets nettside www.dof.com og vil bli distribuert til aksjonærene som fyller ut og returnerer påmeldingsskjemaet.

Papirversjon av innkallingen vil sendes per post til de aksjeeierne som har reservert seg mot elektronisk kommunikasjon i VPS Investortjenester.

>>> DOF ASA Innkalling ekstraordinar generalforsamling valg av styre 14 desember 2022 (PDF)
>>> Protokoll til valgkomiteen DOF ASA (PDF)

For nærmere informasjon vennligst kontakt:
CEO Mons Aase, tel. +47 91 66 10 12
CFO Martin Lundberg, tel. +47 91 62 10 57

Denne informasjonen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Author Published